Ubezpieczenia dla firm

Ubezpieczenia dla firm

 

Każdy przedsiębiorca codziennie ponosi ryzyko wystąpienia szkody finansowej lub osobowej, dlatego aby nie naruszyć płynności finansowej firmy ważne jest posiadanie ubezpieczenia.

 

Z myślą o klientach firmowych, towarzystwa stworzyły ubezpieczenia, które można dostosować do każdego rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej.

 

Głównym obowiązkiem pracodawcy powinno być ubezpieczenie pracowników, zapewniające opiekę medyczną w razie choroby, jak również gwarantujące wypłatę odszkodowania w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego zdarzenia.

 

Równie ważnym ubezpieczeniem jest ochrona majątku firmy. Przedmiotem ubezpieczenia mogą zostać objęte: budynki, flota samochodowa, wyposażenie, maszyny, urządzenia, sprzęt elektroniczny. Istotne jest, aby ubezpieczenie obejmowało ryzyko pożaru, kradzieży z włamaniem, czy zniszczenia w następstwie zdarzeń losowych.

 

Polisy firmowe dają możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.