Sport

Ubezpieczenie sportowców jest często zawierane przez zawodowych sportowców lub osoby związane z kulturą fizyczną i sportem. Z myślą o nich przygotowaliśmy możliwość zawarcia umowy obejmującej tylko czas, który zawodnik poświęca uprawianej przez siebie dyscyplinie sportowej (na zawodach, olimpiadach, meczach, treningach, itp.), jak również w czasie drogi do/z tych miejsc. Umowa zawierana jest na okres od jednego miesiąca do roku.
Przygotowaliśmy też możliwość rozszerzenia ochrony na całą dobę, obejmując nią zarówno życie sportowe, jak i prywatne.
Kompleksowa oferta dla osób uprawiających sport, bez względu na to czy robią to zawodowo, czy amatorsko, a także dla osób związanych z kulturą fizyczną i sportem. Elastyczna konstrukcja oferty pozwala dopasować zakres do potrzeb klienta i jego profilu. W jakich krajach umowa daje ochronę? Umowa obejmuje wypadki, które zdarzyły się w Polsce lub za granicą.

 

Jakie podstawowe świadczenia gwarantuje umowa?

  • wypłatę świadczenia z tytułu stałego uszczerbku na zdrowiu. Przy wyliczaniu wysokości świadczenia stosujemy tu zasadę „procent za procent”, czyli np. jeśli lekarz stwierdzi, że doznana kontuzja, wypadek spowodowały uszczerbek na zdrowiu w wysokości  25 proc. – zawodnik otrzyma świadczenie w wysokości 25 proc. sumy ubezpieczenia,
  • wypłatę odszkodowania z powodu śmierci Ubezpieczonego, spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem.

 

W zależności od tego na jakim etapie swojego życia jesteś w momencie zawierania umowy, możesz dostosować profil umowy do swoich potrzeb.